Platformy

Najnowsze Najpopularniejsze
Wybierz język:
Wybierz region: Polska Cały świat
Platformy

iUniverse

Polska Polski

DOTACJE NA INNOWACJE.
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

INNOWACYJNA GOSPODARKA - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Tytuł projektu: "UNIVerse" – innowacyjny, komplementarny system informatyczny do tworzenia platform B2C

Nazwa Beneficjenta: Volantis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy: POIG.01.04.00-14-320/13

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2015

Wartość projektu: 3 454 620,00 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 2 838 680,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 524 810,00 PLN


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 296 088,50 PLN
co stanowi 85 % wartości należnego dofinansowania.